Viziune si misiune gradinita Teddy

O GRĂDINIŢĂ, CARE TE IUBEŞTE ŞI CARE CU DRAGOSTE TE PRIMEŞTE!

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI TEDDY

GRĂDINIŢA „TEDDY”, TG-JIU, GORJ, ÎŞI PROPUNE SĂ ACORDE ŞANSE EGALE
TUTUROR COPIILOR, SĂ OFERE UN MEDIU EDUCAŢIONAL ÎN CARE ACEŞTIA SE SIMT
OCROTIŢI, ÎNGRIJIŢI ŞI IUBIŢI, SĂ ASIGURE UN ÎNVĂŢĂMÂNT DESCHIS, FLEXIBIL,
INCLUZIV, ANTICIPATIV CARE SĂ LE FORMEZE MICUȚILOR CAPACITATEA DE A SE
ADAPTA CU UȘURINȚĂ PERMANENTELOR SCHIMBĂRI DIN VIAȚA LOR ŞI ALE
SOCIETĂȚII.

DEVIZA GRĂDINIŢEI:

„TEDDY” – O GRĂDINIŢĂ, CARE TE IUBEŞTE ŞI CARE CU DRAGOSTE TE PRIMEŞTE!


MISIUNEA GRĂDINIŢEI „TEDDY”

Grădiniţa „TEDDY”, Tg-Jiu, Gorj, promovează o educaţie de calitate, iar prin efortul şi implicarea pozitivă a întregului personal al unităţii de
învăţământ, fiecare copil va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o
treaptă superioară de educaţie şi pentru a dveni un bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne.
În acest sens, GRĂDINIŢA:
Acordă tuturor preșcolarilor șanse egale de dezvoltare globală și individuală, în funcție de ritmul propriu, cu accent pe integrarea școlară și
socială;

 • Asigură fiecărui copil, condițiile pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între copiii de origine socio-culturală și lingvistică diferită și între familiile acestora, prin oferirea accesului la informație și cunoaștere și încurajând derularea unor parteneriate;
 • Oferă servicii complementare celor existente – consiliere fomală și informală atât pentru copii cât și pentru părinți;
 • Promovează cele mai bune și mai sigure oportunități de educație, de dezvoltare fizică, psihică și intelectuală, în acord cu cerințele grădiniţei și comunității locale și ale societății;
 • Dezvoltă un învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei și practice pedagogice, un învățământ deschis spre nou, spre modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;
 • Promovează performanţele, inovaţiile, valorile şi dimensiunile europene în practicile educaţionale, prin implicarea în proiecte şi programe atât a copiilor care frecventează grădiniţa, cât şi a cadrelor didactice dormice de dobândirea de noi cunoştinţe;
 • Încurajează cooperarea, concurența loaială, respectul pentru profesie, atașamentul față de copil, receptivitate la nou;
 • Dispune de un mediu favorabil învățării, de un climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale pentru copii – educație, îngrijire, ocrotire, supraveghere, asistență medicală;
 • Construieşte identitatea şi individualitatea unităţii de învăţământ prin promavarea standardelor de calitate;
 • Elaborează o Ofertă educaţională conformă standardelor naţionale şi în concordanţă cu idealurile şcolii româneşti şi ale comunităţii locale;
 • Îmbunătăţeşte permananet sistemul de management, pentru menţinerea şi ridicarea calităţii educaţiei oferite;
 • Monitorizează progresul obţinut în realizarea obiectivelor stabilite, conform strategiei de dezvoltare stabilite;
 • Derulează politici eficiente de selecţie a personalului care să fie motivate în creşterea prestigiului unităţii de învăţământ;
 • Este locul unde antepreşcolarii/preșcolarii SE SIMT IUBIŢI, SE SIMT OCROTIŢI, SE SIMT CA ACASĂ!